3D Modellering

3D Modellering
– 3D Vizual udfører 3d modelleringer af dine 2D arkitekttegninger.

3D-Vizual tilbyder hjælp til 3d modellering af dit projekt, om det er et husprojekt eller større erhverv- eller beboelsesejendom, dette gør ingen

forskel. Vi tilbyder at bidrage med bemanding til at få løftet dit projekt til et højere niveau allerede fra skitsefasen af.

Hvis I er en tegnestue tilbyder vi at indgå som en del af Jeres team til at få visualiseret jeres ideer. Denne 3d model kan så benyttes videre i projektet, som grundlag for detailprojektering m.v.

Hvad er fordelene så?

3D Modellen:

  • 3D modellen kan benyttes til alle faser af projektet.
  • 3D modellen kan eksporteres i forskellige formater, som netop din tegnestue kan benytte.
  • 3D Modellen kan benyttes direkte til 3d visualiseringer i høj fotorealistisk kvalitet.
  • 3D Modellen tegnes i BIPS lagstruktur, eller hvad Jeres tegnestue måtte ønske.
  • 3D Modellen udføres som en BIM model.
  • Der kan løbende i processen genereres “interaktive 3d model” og 3d billeder, så tegnestuen hele tiden kan have kort snor i processen og se den retning projekt tager.

Processen:

  • 3D-Vizual kan indgå i et team om at løse en specifik opgave for at tage toppen af tegnestuens arbejdsbyrde
  • 3D-Vizual hyres på timebasis på sådanne projekter. Du kan som kunde til hver tid stoppe forløbet med 3D-Vizual, hvis I selv har brug for at overtage det videre forløb.
  • 3D-Vizual’s folk er uddannet indenfor byggebranchen
  • 3D-Vizual har selv computerudstyr samt tilhørende licenser til software.

Ring og hør nærmere om et setup som kunne tilpasses Jeres virksomhed.

Skriv til os

Har du spørgsmål eller skal vi kontakte dig?

Kunne du tænkte dig at vide mere, så kontakt os via nedestående formular med henblik på et møde.

DK UK